go back a page
Retail

Sales Assistant (10hr) - Amsterdam

SALES ASSISTANT


Dr. Martens is een wereldwijd herkenbaar en cultureel invloedrijk Brits merk, met meer dan 60 jaar geschiedenis. Als merk ambassadeurs hebben we het geluk te werken bij een dynamisch, bloeiend en ethisch bedrijf, met mensen van verschillende achtergronden, die zichzelf kunnen zijn op het werk brengen en waar iedereen zijn professionele carrière kan opbouwen.


We laten ons leiden door drie kernwaarden die centraal staan bij alles wat we doen:

BE YOURSELF, ACT COURAGELOUSLY AND SHOW YOU CARE. Deze maken ons tot wie we zijn en inspireren ons om grenzen te verleggen, onze individualiteit te omarmen en op te komen voor wat juist is.


WHAT IS THE STORY? - SALES ASSISTANT - 10hr/AMSTERDAM


We zijn op zoek naar flexibele parttime sales assistant om in onze Amsterdamse winkel te komen werken voor 10hr uur per week.


Onze verkopers zijn het hart en de ziel van onze winkelervaring. Zonder hen zouden we niets zijn. Onze Sales Assistants zetten hun passie voor ons product om in een echte klantervaring, zodat onze klanten altijd precies krijgen wat ze zoeken en onze winkels volledig tevreden verlaten. Als je van Dr.Martens houdt en een extraverte persoonlijkheid hebt, kan dit een geweldige rol voor jou zijn!


THE GIG

 • Gebruik je passie voor Dr. Martens om ons product te verkopen en om de store sales targets te behalen.
 • Laat je unieke persoonlijkheid zien en demonstreer deze in de klantervaring om een best-in-class customer experience te creëren.
 • Lever persoonlijke kassatransacties naadloos af in overeenstemming met de operationele procedures.
 • Volg de operationele procedures van de winkel op, bijv. levering, inventarisatie, aanvulling.
 • Volg de H&S-procedures op om een gezonde, veilige en opgeruimde werkomgeving te behouden.
 • Handel met empathie, wees teamgericht en ondersteun het winkelmanagementteam wanneer dat nodig is.


Om onze Sales Assistant te zijn, moet je ook over deze kwaliteiten beschikken:

 • Je bent een trotse ambassadeur van ons merk en onze cultuur, belichaamt waar we voor staan en moedigt anderen aan hetzelfde te doen.
 • Een enthousiasme voor Dr. Martens footwear en je wilt dit delen met onze klanten.
 • Je begrijpt wat goede klantenservice is en hebt er een vertrouwen in om een band met klanten op te bouwen.
 • Professioneel, maar ook authentiek en onbevreesd!
 • Ervaring in de detailhandel binnen een mode/schoenen/lifestyle merk is een pré!
 • Flexibiliteit in beschikbaarheid is essentieel - diensten kunnen van week tot week variëren, dus we hebben flexibiliteit nodig om verschillende dagen/tijden te dekken.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

 • Bonus incentives
 • Een paar Docs bij binnenkomst!
 • Docs uniform paar per seizoen
 • Korting op alle schoenen en accessoires
 • 8% vakantiegeld
 • 2 betaalde vrijwilligersdagen per jaar
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Toegang tot ons Employee Assistance Program & Mental Health First Aiders


Geïnteresseerd? Solliciteer nu!


Bij Dr. Martens zetten we ons in voor het creëren van een omgeving waarin we allemaal het beste uit onszelf kunnen halen en ons authentieke zelf naar het werk kunnen brengen. We moedigen sollicitaties aan, ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, nationale afkomst, genetica, leeftijd, veteranenstatus of handicap. Diverse en inclusieve teams hebben een positieve impact op ons merk en dit helpt ons om met onze consumenten te spreken en contact te houden. We streven ernaar een bedrijf te zijn waar onze mensen kunnen gedijen en zich gesterkt voelen om zich te uiten, ongeacht hun rol in de Dr. Martens-gemeenschap.


SALES ASSISTANT


Dr. Martens is a globally recognisable and culturally influential British brand, with over 60 years of rich heritage. As brand custodians, we are lucky to work for a dynamic, thriving, and ethical business, with people from diverse backgrounds, who bring their true selves to work, and where anyone can grow their career.


We are guided by three core values that are at the heart of everything we do: Be Yourself, Act Courageously, and Show You Care. They make us who we are and inspire us to push boundaries, embrace our individuality, and stand up for what's right.


WHAT'S THE STORY - Sales Assistant - 10hr/Amsterdam


We are looking for flexible part time Sales Assistants to join at our Amsterdam store for 10hr hours a week.


Our Sales Assistants are the heart and soul of our store experience. Without them we would be nothing. Our Sales Assistants turn their passion for our product into a true customer experience ensuring our customers always get exactly what they are looking for and leave our stores completely satisfied. If you love Dr. Martens and have an outgoing personality this could be a great role for you!


THE GIG

 • Use your passion for Dr. Martens to sell our product and play your part in achieving the store target.
 • Showcase your unique personality and inject it into the customer experience to create a best-in-class shopping experience.
 • Handle till transactions seamlessly in line with operating procedures
 • Follow store operating procedures e.g., delivery, stocktakes, replenishment etc.
 • Follow H&S procedures to maintain a healthy, safe and tidy work environment.
 • Act with empathy, be team focussed and support the store management team when needed.


To be our Sales Assistant you should also possess these qualities:

 • Experience in Retail within a fashion/footwear/lifestyle brand would be a bonus!
 • Be a proud ambassador to our brand & culture, embodying what we stand for and encouraging others to do the same.
 • An enthusiasm for Dr. Martens footwear and confidence to share this with our customers.
 • Demonstrate a strong understanding of customer service and be confident to build rapport with customers.
 • Be Professional, but also authentic and fearless!
 • Flexibility in availability is essential - shifts may vary week to week so we will need flexibility to cover different days/times.


WHAT’S IN IT FOR YOU?

 • Bonus incentives
 • Welcome pair of Docs
 • Uniform pair per season
 • Generous discount on all footwear and accessories
 • 8% holiday allowance
 • 2 paid volunteer days per year
 • Opportunities for growth
 • Access to our Employee Assistance Programme & Mental Health First Aiders


Interested? Apply Now!


At Dr. Martens, we are committed to creating an environment in which we can all be our best and bring our authentic selves to work. We encourage applications, regardless of race, colour, religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, genetics, age, veteran status, or disability. Diverse and inclusive teams have a positive impact on our brand; helping us to speak authentically to our consumers. We strive to develop a business where our people can thrive and feel empowered to express themselves. Because we believe everyone should feel supported and included whatever their role in the Dr. Martens community.

Looking for the perfect job?

join our job alerts and be the first to hear about new opportunities